Master062013

Pristupno predavanje:
dr Nenad Rađević

Pristupno predavanje za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Specijalno fizičko obrazovanje, kandidata dr Nenada Rađevića na temu:

“Metodika obuke džudoa padova u okviru predmeta Specijalno fizičko obrazovanje” održaće se u četvrtak 04.08.2022. godine sa početkom u 9 sati u kabinetu kriminalistike Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.