Admin Ajax (1) (1)

Одгађање термина испита – Доц. др Борис Тучић

Доц. др Борис Тучић је спријечен одржати испите предвиђене  за  27.08.2021. године.
О накнади термина студенти ће бити благовремено информисани.