Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума исптита – доц. др Милијана Буха

ИСПИТИ КОД ДОЦ. ДР МИЛИЈАНЕ БУХА СЕ ПОМЈЕРА СА 06.09.2021. НА 08.09.2021., И ТО;
– КРИВИЧНО ПРАВО 08.09.2021.  У 09.00
– МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 08.09.2021. У 11.00