Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – доц. др Милијана Буха

ИСПИТ КОД ДОЦ. ДР МИЛИЈАНЕ БУХА СЕ ПОМЈЕРА СА 03.09.2021. НА 6.09.2021., И ТО;

  • КРИВИЧНО ПРАВО 6.09.2021 У 10.00
  • МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 6.09.2021.У 12.00