Upis 20 21 676×380 1 (1)

Упис љетног и овјера зимског семестра за више године студија првог циклуса и студије другог циклуса од 8-12.03.2021. године

Упис љетног и овјера зимског семестра  за преостале године првог и другог циклуса студија, почиње 08.03.2021. године, а завршава 12.03.2021. године.

Упис семестра обављаће се у студентској служби Факултета од 9.00 до 14.00 часова.

Студент приликом уписа предаје:

  1. Попуњен уписни материјал који се може преузети у ст. служби или на линковима: ПРИЈАВНИ СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ и СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ.
  2. Индекс.
  3. Уплатнице (студенти који су измирили трошкове школарине и семестра не предају уплатнице). Инструкције за уплату: Инструкција СЕМЕСТАРИнструкција ШКОЛАРИНА.

Настава почиње 08.03.2021. године, а завршава 05.06.2021. године.

Изборни предмети ће се бирати кроз систем е-студент. Крајњи рок за одабир изборног предметa је недјеља 14.03.2021. године. Студентима који у наведеном року не буду одабрали изборни предмет, исти ће бити додјељен по аутоматизму.

*Студенти који обнављају неку годину студија, могу у обнови слушати предмете из љетног семестра у висини ECTS бодова из љетног семестра претходне године студија који су остварили приликом обнове године у октобру 2020. Студенти пишу изјаву за предмете које желе да слушају. Нпр. ако је студент у тренутку обнове године у октобру 2020. остварио 14 ECTS бодова из 2. семестра, он може слушати 14 ECTS бодова из 4. семестра.