Admin Ajax (1) (1)

Промјена сатнице испита – Еколошка и енергетска безбједност

Испит (Еколошка и енергетска безбједност) код професора Драгана Млађана почиње у 10.00 часова.