Admin Ajax (1) (1)

Предиспите обавезе – Превенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа

Предиспите обавезе:

Превенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа.