Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – Кризни менаџмент и комуницирање у природним катастрофама

Испит код професора Велибора Лалића (Кризни менаџмент и комуницирање у природним катастрофама) помјера се за 11. 02.2021. године у 9.00 сати.