DSCN0305

Упис академске 2020/2021. године и овјера љетног семестра
Могућ пренос три наставна предмета у вишу годину студија

Упис академске 2020/2021. године и овјера љетног семестра за више године студија трајаће од 2. до 6. новембра 2020. године.

У наредну годину студија је могуће пренијети 3 наставна предмета.

Студенти којима је потребна потврда о статусу студента у академској 2020/21. години, ради остваривања права, могу се уписати од 19. октобра.

Уз уредно попуњен уписни материјал, који ће се моћи преузети у студентској служби, потребно је доставити и уплатнице.

Инструкција-СЕМЕСТАР

Инструкција-ШКОЛАРИНА

Инструкција – ОБНОВА ГОДИНЕ ИЛИ ОБНОВА АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА

Упис ће се обављати од 9.00 до 14.00 часова, сваки радни дан.

Студенти који обнављају годину имају право у обнови слушати предмете из више године студија. На примјер, ако је студент који обнавља прву годину, положио испите у првом семестру у висини од 20 ECTS бодова, има право слушати 20 ECTS бодова из трећег семестра (пишу изјаву).

НАПОМЕНА:

Од плаћања обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, ослобођени су:

  1. студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
  2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до навршених 26 година живота,
  3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
  4. студенти са инвалидитетом и
  5. студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота.

Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, 50% плаћају слиједеће категорије студената:

  1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота,
  2. студенти – из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота.