Faqs E1588933794637

Проширење ранг листе за упис – Информација

На данашњој сједници Наставно-научног вијећа Факултета безбједносних наука усвојена је Одлука о приједлогу измјене плана уписа студената у академској 2020/21. години.

Приједлог проширења уписне квоте врши се за додатних 30 мјеста на ванредном студију, на основу коначне ранг листе од редног броја 81. до броја 110.

Одлука се упућује Сенату Универзитета на даље поступање.

Коначну одлуку о проширењу ранг листе донијеће органи Универзитета у Бањој Луци концем овог мјесеца.

Кандидати ће бити благовремено информисани о проширењу листе и роковима за упис, путем интернет и Facebook странице Факултета.

Уколико неко од кандидата (од броја 80 до броја 110 на ранг листи) не жели да стекне статус ванредног студента, право на упис остварује сљедећи кандидат на ранг листи (111, 112, 113..).