INDEKS 2

УПИС ГОДИНЕ И ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Упис школске 2017/2018. године и овјера љетног семестра школске 2016/2017. године почиње 02.10.2017. и трајаће до 11.10.2017. године.

Студенти у ст. служби могу преузети уписни материјал који су дужни уредно попунити. Упис ће се обављати од 9.00 до 13.00 часова.

Студенти који уписују вишу годину студија бирају изборне предмете (пишу изјаву).

Студенти који обнављају годину имају право да у обнови слушају предмете из више године студија. На примјер, ако је студент који обнавља прву годину, положио испите у првом семестру у висини од 20 ECTS бодова, има право слушати 20 ECTS бодова из трећег семестра (пишу изјаву).

Услов за упис више године студија је и обављена ст. пракса и скупљени потписи. Услов за упис апсолвентског стажа су скупљени сви потписи.

Студенти који нису измирили трошкове љетног семестра 16/17. године, због трансформације ВШУП дужни су измирити обавезе.

Платни разреди и Инструкције за уплату

 1. РЕДОВНИ СТУДЕНТИ (ИЗУЗЕВ АПСОЛВЕНАТА)
 • Редовни студенти који уписују вишу годину студија:

Редовни студенти на Буџету: Семестар 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину). Инструкција за уплату 1

Редовни студенти на Суфинансирању: Семестар 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) + Школарина 220 КМ (или 440 КМ за цијелу годину). Инструкција за уплату 2

 • Редовни студенти који обнављају:

Сви иду на суфинанирање и плаћају:  Семестар 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) + 20 КМ  x број пренесених испита. Инструкција за уплату 3

 1. ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ (ИЗУЗЕВ АПСОЛВЕНАТА)

Ванредни студенти који уписују вишу годину студија: Семестар 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) + Школарина 220 КМ (или 440 КМ за цијелу годину). Инструкција за уплату 4

Ванредни студенти који обнављају годину: Семестар 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) + Трошак обнове 60 КМ  x Број неположених испита (у једној рати). Инструкција за уплату 5

АПСОЛВЕНТИ

Услов за упис су скупљени сви потписи.

Апсолвентски стаж: 84 КМ. Инструкција за уплату 6

Обнова апсолвентског стажа: 80 КМ + број неположених испита x 20 КМ Инструкција за уплату 7

*СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ВЕЋ ДВА ПУТА УПИСАЛИ АПСОЛВЕНТСИ СТАЖ НЕ УПИСУЈУ ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ, ВЕЋ ПЛАЋАЈУ 20 КМ ПРИЛИКОМ СВАКОГ ИЗЛАСКА НА ИСПИТ.

 

НАПОМЕНА:

Од плаћања обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, ослобођени су:

 1. студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до навршених 26 година живота,
 3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. студенти са инвалидитетом и
 5. студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота.

Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, 50% плаћају слиједеће категорије студената:

 1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота,
 2. студенти – из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота.

 

Накнада за овјеру семестра за студенте који су из неоправданих разлога пропсутили овјеру семестра је 50 КМ.