Pispit201

Упис нове генерације студената на Факултет безбједносних наука

1️⃣ Конкурс за упис у академску 2020/21. годину је објављен 10. јуна 2020. године у дневним новинама Блиц, на интернет и Facebook страници Факултета и Универзитета у Бањој Луци.

2️⃣ Документе за упис на Факултет безбједносних наука кандидати могу предати у студентској служби Факултета од 22. до 26. јуна 2020. године, или послати поштом на адресу: Булевар војводе Живојина Мишића 10а, 78 000, Бања Лука, са назнаком “Пријава за пријемни испит”.

3️⃣ Пријемни испит одржаће се 1. или 2. јула 2020. године.

УПИС НА ПРВИ ЦИКЛУС  СТУДИЈА

На студије првог циклуса, студијски програм Безбједност и криминалистика, уписујемо 100 кандидата, 26 на буџет,  54 на суфинансирање и 20 ванредних.

*Структура пријемног испита:

 1. Тест из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова) – Питања за тест
 2. Тест из историје (максимално 10 бодова) – Питања за тест. 
 3. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Опис тестова и Критеријуми.
 4. Писмени рад на задану тему (максимално 5 бодова).
 5. Диктат (максимално 5 бодова).

Тестови нису елиминаторног карактера.
Максималан број бодова који кандидат може да оствари на пријемном испиту је 100 (сто): 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу пријемног испита.

*Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал),
 • Диплому (оригинал),
 • Родни лист (оригинал или овјерена копија),
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија),
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату),
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет (Образац пријаве),
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога,
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак.

*КЛИКНИ ДА ПРЕУЗМЕШ АПЛИКАЦИЈУ И  МАТЕРИЈАЛЕ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ!

*КЛИКНИ ДА ПРОЧИТАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ УПИСА!

Све додатне информације се могу добити у студентској служби Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10а, на телефон: 051/333-648, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

 

УПИС НА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 

На студије другог циклуса, студијски програм Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа, уписујемо 25 кандидата; 5 на буџет, 10 суфинансирање и 5 ванредних.

*КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА!

*КЛИКНИ ДА ПРОЧИТАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ УПИСА ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА!

Уколико имате додатних питања, пошаљите нам Упит и брзо ћемо Вам одговорити.

Грешка: Образац за контакт није пронађена.