Prijemni Ispit2

Upis nove generacije studenata

Univerzitet u Banjoj Luci organiizuje upis nove generacije studenata, u akademskoj 2020/2021. godini.

U nastavku se nalazi kalendar aktivnosti vezanih za upis nove generacije studenata.

Prvi upisni rok:

  • objavljivanje konkursa 10.06.2020. godine,
  • prijem dokumenata počinje 22.06.2020. godine, a završava 26.06.2020. godine,
  • kvalifikacioni ispit održaće se 01.07.2020. godine i 02.07.2020. godine.

Drugi upisni rok:

  • objavljivanje konkursa 19.08.2020. godine,
  • prijem dokumenata od 31.08.2020. godine do 04.09.2020. godine,
  • kvalifikacioni ispit održaće se 07.09.2020. godine.

Informacije o prijemu dokumentacije, kao i o upisu kanadidata koji uspješno polože kvalifikacioni ispit i steknu pravo upisa u prvu godinu studija, biće naknadno objavljene.

Sve specifičnosti koje se odnose na upis, biće jasno definisane u konkursu koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

 

  • /uploads/attachment/vest/10029/PF-BL_114.JPG