Организовање и полагање испита за вријеме ванредне ситуације или за вријеме ванредног стања

Министарство за научнотехнолошки развој, високо  образовање и информационо друштво донијело је Упутство о начину организовања испита за вријеме ванредне ситуације или за вријеме ванредног стања, те Наредбу о испитним роковима у случају проглашења ванредне ситуације или ванредног стања, који налажу следеће:

Обавеза  високошколске установе је да за све студенте који су регулисали свој статус уписом у љетњи семестар академске 2019/2020. године, евидентира да су одслушали наставу у љетњем семестру. Високошколска установа ће, у свим случајевима када је то могуће, одобрити студентима да свих 100 бодова које би, у редовним условима, стицали путем предиспитних обавеза, остваре на испиту, а у супротном одобрити да их студенти изврше накнадно у сврху испуњења услова за полагање испита.

Високошколске установе су дужне да организују пет испитних рокова: априлски, јунско-јулски, августовски, септембарски и октобарски, за академску 2019/2020. годину, у периоду од 1. јуна 2020. до 30. октобра 2020. године. Ови испитни рокови ће се одржати у осам термина: априлски – jeдан термин, јунско-јулски – два термина, августовски – један  термин, септембарски – два термина и октобарски – два термина. Испите у наведеним роковима могу полагати апсолвенти, као и студенти из чл. 148 ст. 1. и 3. Закона о високом образовању.

Прописано је да ће високошколска установа продужити важење предиспитних обавеза током цијеле академске 2019/2020. године, те одобрити могућност полагања испита писаним путем у ситуацији када одговорни наставник није у могућности обавити испит (наставници из иностранства), а не може се обезбиједити адекватна замјена (други наставник). Резултате ових испита обављених у јавне исправе евидентира продекан за наставу, а потврђује потписом одговорни наставник када се стекну услови за то.

Приликом одбране завршних радова на првом и другом циклусу академских студија, те одбране докторских дисертација у комисији за одбрану треба да буде присутна већина чланова, а чланови комисије који нису у могућности присуствовати лично (наставници из иностранства, укључујући и Републику Србију), могу учествовати у раду комисије путем онлајн платформи или апликација.

Обавеза високошколских установа је да приликом организовања испитних рокова и других активности у вези са полагањем испита примјењују све здравствене препоруке Института за јавно здравство Републике Српске.

Вијест је преузета са странице Владе Р. Српске