Organizovanje i polaganje ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko  obrazovanje i informaciono društvo donijelo je Uputstvo o načinu organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja, te Naredbu o ispitnim rokovima u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja, koji nalažu sledeće:

Obaveza  visokoškolske ustanove je da za sve studente koji su regulisali svoj status upisom u ljetnji semestar akademske 2019/2020. godine, evidentira da su odslušali nastavu u ljetnjem semestru. Visokoškolska ustanova će, u svim slučajevima kada je to moguće, odobriti studentima da svih 100 bodova koje bi, u redovnim uslovima, sticali putem predispitnih obaveza, ostvare na ispitu, a u suprotnom odobriti da ih studenti izvrše naknadno u svrhu ispunjenja uslova za polaganje ispita.

Visokoškolske ustanove su dužne da organizuju pet ispitnih rokova: aprilski, junsko-julski, avgustovski, septembarski i oktobarski, za akademsku 2019/2020. godinu, u periodu od 1. juna 2020. do 30. oktobra 2020. godine. Ovi ispitni rokovi će se održati u osam termina: aprilski – jedan termin, junsko-julski – dva termina, avgustovski – jedan  termin, septembarski – dva termina i oktobarski – dva termina. Ispite u navedenim rokovima mogu polagati apsolventi, kao i studenti iz čl. 148 st. 1. i 3. Zakona o visokom obrazovanju.

Propisano je da će visokoškolska ustanova produžiti važenje predispitnih obaveza tokom cijele akademske 2019/2020. godine, te odobriti mogućnost polaganja ispita pisanim putem u situaciji kada odgovorni nastavnik nije u mogućnosti obaviti ispit (nastavnici iz inostranstva), a ne može se obezbijediti adekvatna zamjena (drugi nastavnik). Rezultate ovih ispita obavljenih u javne isprave evidentira prodekan za nastavu, a potvrđuje potpisom odgovorni nastavnik kada se steknu uslovi za to.

Prilikom odbrane završnih radova na prvom i drugom ciklusu akademskih studija, te odbrane doktorskih disertacija u komisiji za odbranu treba da bude prisutna većina članova, a članovi komisije koji nisu u mogućnosti prisustvovati lično (nastavnici iz inostranstva, uključujući i Republiku Srbiju), mogu učestvovati u radu komisije putem onlajn platformi ili aplikacija.

Obaveza visokoškolskih ustanova je da prilikom organizovanja ispitnih rokova i drugih aktivnosti u vezi sa polaganjem ispita primjenjuju sve zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.