Pun režim rada svih službi na Fakultetu bezbjednosnih nauka i Univerzitetu u Banjoj Luci

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka sve službe su dostupne od 8.00-16.00 sati, svaki radni dan.

Na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL), od 12. maja 2020. godine vraćen je normalan režim rada. 

Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, 11. maja 2020. godine obavjestilo je Univerzitet o prestanku Instrukcije o organizovanju minimalnog procesa rada na visokoškolskim ustanovama od 16. marta 2020. godine. 

Važno je naglasiti da se proces rada organizuje na osnovu detaljnih instukcija JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenje COVID-19 bolesti, na radnom mjestu.

Tako svi radnici i lica koja dolaze na Univerzitet, dužni su da nose zaštitne maske i rukavice. Poštuju se i propisane mjere rastojanja od dva metra, među radnicima i studentima, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane lične higijene. Ograničen je i broj lica koji mogu boraviti u službenim prostorijama na organizacionim jedinicama, a nije dozvoljeno zadržavanje i pravljenje dužih redova. Kada je riječ o organizovanju radnog procesa, poštuju se sve propisane mjere, sa posebnim akcentom na broj izvršilaca u službenim prostorijama.

Nastavni proces se i dalje organizuje elektronskim putem na osnovu ranije instrukcije resornog ministarstva. 

/uploads/attachment/vest/10021/%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%97%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2_%D0%A3_%D0%91%D0%90%D0%8A%D0%9E%D0%88_%D0%9B%D0%A3%D0%A6%D0%98___9_.jpg