Upis 19 20

Упис љетног семестра обављаће се од 17.02. до 21.02.2020. године

Упис љетног семестра обављаће се у студентској служби Факултета од 17.02. до 21.02.2020. године, од 9.00 до 14.00 часова.

Студент приликом уписа предаје:

  1. Попуњен уписни материјал који се може преузети у ст. служби или на сљедећим линковима: ПРИЈАВНИ СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ и СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ.
  2. Индекс.
  3. Уплатнице (студенти који су измирили трошкове школарине и семестра не предају уплатнице). Инструкције за уплату: Инструкција СЕМЕСТАР, Инструкција ШКОЛАРИНА.

*Студенти који обнављају неку годину студија, могу у обнови слушати предмете из љетног семестра у висини ECTS бодова из љетног семестра претходне године студија који су остварили приликом обнове године у октобру 2019. Студенти пишу изјаву за предмете које желе да слушају. Нпр. ако је студент у тренутку обнове године у октобру 2019. остварио 14 ECTS бодова из 2. семестра, он може слушати 14 ECTS бодова из 4. семестра.

О евентуалном продужењу термина уписа студенти ће бити благовремено обавјештени.

Настава почиње 17.02.2020. и трајаће до 05.06.2020. године.