Untitled

Конкурс за студентску мобилност КПУ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000, Бања Лука

Република Српска

Универзитет у Бањој Луци расписује Конкурс за стипендије за студентску мобилност у оквиру пројекта NatRsik

У оквиру ERASMUS+ програма – NatRisk – расписује се Конкурс за мобилчност за студенте Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.

Доступна је једна стипендија за студенте II циклуса студија у трајању од пет мјесеци на Криминалистичко-полицијском Универзитету. Мобилност треба да се реализује у периоду од 01.10.2019. до 01.03.2020. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

  • мјесечна стипендија у износу од 750,00 евра (за трошкове живота),
  • путни трошкови до износа од 180,00 евра,
  • осигурање није обухваћено овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

*Наведени износ стипендије ће бити умањен за одговарајући порез, сходно Националном законодавству.

АПЛИКАНТИ

На Конкурс се могу пријавити студенти II циклуса студија Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

За Конкурс је потребно доставити:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Traineeships

ПРИЈАВА

Сву тражену документацију потребно је доставити у pdf формату путем е-поште на:

velibor.lalic@fbn.unibl.org

У предмету е-поште насловити: „Пријава за Erasmus+ CBHE KA2 мобилност на Криминалистичко-полицијкси Универзитет Београд, а у тексту наведите листу докумената које достављате.

Координатор ће све пријаве доставити Комисији која ће, у року од 5 дана од затварања Конкурса, донијети одлуку о номинацији.

Рок за достављање документације је 20. септембар 2019. године до 12.00 часова.

ПОСТУПАК ОДАБИРА

По завршетку Конкурса, Комисија за одабир кандидата ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава (испуњеност услова у складу са ERASMUS+ правилима, валидност достављаних докумената), као и академску процјену свих пријављених кандидата.

Одобрене пријаве ће бити послане партнерском Универзитету као номинације.

Студенти који буду одабрани дужни су у Информационом систему пријавити одлазак на размјену.

ЛИНКОВИ

КП Универзитет: http://www.kpu.edu.rs/cms/

Project number:  573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP„This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which maybe made of the information contained therein“