Viber Image 2019 08 22 09 53 52

Објављен први број часописа Факултета безбједносних наука

Објављен први број часописа Факултета безбједносних наука. 
Журнал за безбједност и криминалистику излази на српском и енглеском језику, два пута годишње. 
Више о часопису на  https://fbn.unibl.org/casopisi/  (српски језик)  и
https://fbn.unibl.org/en/journals/ (енглески језик).