Студентска анкета – љетни семестар

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 27. маја до 09. јуна 2019. године путем веб сервиса еСтудент, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у љетњем семестру 2018/2019. године.

Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања.

У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге.