Studentska anketa-ljetni semestar

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 27. maja do 09. juna 2019. godine putem veb servisa eStudent, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u ljetnjem semestru 2018/2019. godine.

Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.

U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge.