Одржано приступно предавање – Саша Мићин

Приступно предавање за избор наставника у ужу научну област Криминалистичко-форензичке науке, кандидата Саше Мићина, на тему: “Форензичка анализа експлозива” одржано је 08.04.2019. године са почетком у 12.00 сати. у кабинету криминалистике Факултета безбједносниох наука.