Obav Fbn

Презентација прилика за студирање на Универзитету у Генту

На Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци (сала 5) у понедељак 31.10.2022. године са почетком у 12:00 часова представници Универзитета у Генту одржати предавање и презентовати могућност студирања на другом циклусу студија из области:

  1. Sustainable and Innovative Natural Resources Management 
  2. Soils and Global Change
  3. Aquatic Health Management
  4. Rural Development

Том приликом студентима ће бити презентована могућност стипендирања двогодишњих мастер програма на Универзитету у Генту. 

Више информација је доступно у прилозима као и на адреси: 

https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes

https://www.youtube.com/watch?v=uFdYstVOlnI&t=7s