Мобилност на КПА

Наставно особље Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци доц. др Дарко Паспаљ, виши асистент мр Драгана Васиљевић и асистент Милица Сикимић МА, су у склопу међународне формалне размјене наставног и ненаставног особља високошколских установа у оквиру европског програма Erasmus+, због реализације пројектних задатака предвиђених пројектом Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries –  „NatRisk“, од 12. до 16. новембра 2018. године,  боравили на  Криминалистичко – полицијском Универзитету у Београду, при чему су имали прилику да се упознају са:

  • организацијом, менаџментом, наставним процесом, посебним облицима наставе и процесима ненаставних активности,
  • наставним и ненаставним особљем, наставним плановима и програмима, истраживачким пројектима и начином рада Криминалистичко – полицијског Универзитета,
  • дидактичким и просторним капацитетима Криминалистичко –полицијског Универзитета,
  • реализацијом наставе на основним студијама,

За вријеме свог боравка на Криминалистичко – полицијском Универзитету у Београду, наставници и сарадници Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци су учесвовали у реализацији наставе из Кривичног права, Специјалног физичког образовања, Националне безбједности, Заштите животне средине, Безбједносног менаџмента, Информационих система у ванредним ситуацијама и Систему обезбеђења лица и имовине. Такође, наставници и сарадници Факултета безбједносних наука су присуствовали и на радном састанку чланова проширеног тима Криминалистичко – полицијског универзитета који су укључени у реализацију „NatRisk“ пројекта  Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries. Треба напоменути да ће сарадња и пријатељства која су успостављена овом приликом, свакако користити Факултету безбједносних наука и Универзитету у Бањој Луци у унапређењу међународне сарадње у наставним и истраживачким процесима.