Logo Proporcija

Конкурс за мобилност особља-Обуда универзитет Будимпешта

Универзитет у Бањој Луци (Факултет безбједносних наука), у оквиру програма мобилности Еразмус+ CBHE KA2 – пројекта NATRISK, расписује конкурс за три мобилности наставног и ненаставног особља на Обуда универзитету у Будимпешти, Мађарска. https://uni-obuda.hu/en

Период реализације мобилности до 01.12.2018. године.

Трајање мобилности: седам дана (5+2).

Трајање конкурса до 15. октобра 2018. године.

Обавезна документација за пријаву кандидата:

  • Биографија на енглеском језику (прилог).
  • Образац пријаве на конкурс (прилог).
  • Staff Mobility Agreement for Training (прилог).
  • Позивно писмо са Универзитета домаћинa.
  • Уговор о раду.
  • Скенирана копија пасоша.

Пријаве доставити путем e-mail-a  адресе (сви документи у PDF формату): – Дарко Паспаљ, darko.paspalj@fbn.unibl.org, са напоменом „Пријава за Ерасмус+ CBHE KA2 мобилност на Óbuda University у Будимпешти“, до 15.10.2018. године.

Одлазеће особље са ОЈ подносе декану Извјештај о реализованој размјени особља (прилог), у року од 10 радних дана након повратка на Универзитет.

Одлазеће особље Универзитета које учествује у размјени обавезно је о свом трошку и само обезбиједити полису путничког и здравственог осигурања, осигурање од несреће за период трајања размјене и смјештај.
Прилог:

Биографија: europass cv

Образац пријаве на конкурс: KA2_Prijavni_formular_osoblje

Staff Mobility Agreement for Training: Mobility Agreement Staff Mobility for Training UO

Извјештај о реализованој размјени:  Report on Staff Mobility UO