ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ – ПРЕЛАЗАК СА СУФИНАНСИРАЊА НА БУЏЕТ

ПРВА ГОДИНА

ПРЕЛАЗАК СА СУФИНАНСИРАЊА НА БУЏЕТ

 

Право да конкурише за промјену статуса студента суфинансирања на буџет има студент, према следећим условима:

  1. да није обнављао више од једне године током студија и
  2. да је, закључно са октобарским испитним роком текуће академске године, положио све испите предвиђене наставним планом.

Ранг листа кандидата који испуњавају услове формира се према сљедећим критеријумима:

  1. бодовање по основу успјеха оствареног у току студија (остварена просјечна оцјена током студија X 10,00)
  2. бодовање по основу времена испуњења предвиђених услова:
  • услов за упис у наредну годину студија стечен у јунско-јулском испитном року – 20 бодова.
  • услов за упис у наредну годину студија стечен у септембарском испитном року – 10 бодова.