ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ – ПРЕЛАЗАК СА ВАНРЕДНОГ НА РЕДОВНИ СТУДИЈ И ПРЕЛАЗАК СА РЕДОВНОГ НА ВАНРЕДНИ СТУДИЈ

ПРВА ГОДИНА

ПРЕЛАЗАК СА ВАНРЕДНОГ НА РЕДОВНИ СТУДИЈ

ПРЕЛАЗАК СА РЕДОВНОГ НА ВАНРЕДНИ СТУДИЈ

 

Ванредни студент може стећи статус редовног студента под сљедећим условима:

  • да је положио све предмете предвиђене наставним планом и програмом до краја текуће школске године,
  • да током студија није обновио ниједну школску годину.

Рок за подношење захтјева за прелазак на редовни студиј је најкасније 7 дана од дана завршетка октобарског испитног рока.

МОЛИМО ВАНРЕДНЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ СВЕ ИСПИТЕ НА ПРВОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА ДА СТУДЕНСКОЈ СЛУЖБИ ПРЕДАЈУ МОЛБУ (И ИНДЕКС) ЗА ПРЕЛАЗАК НА РЕДОВНИ СТУДИЈ.

 

Редовни студент може стећи статус ванредног студента након што приложи молбу у студентску службу са доказом о разлозима преласка на ванредни студиј. Промјена статуса је неповратна до краја студија.