Obavjestenjefbn

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада кандидата Александра Бабића

Јавна одбрана мастер рада под називом “СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА ОД ПОЖАРА ПУТЕМ ЕВАКУАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА” кандидата Александра Бабића, одржаће се 22.04.2024. године у 15.00 часова на Факултету, сала 129.

Мастер рад налази се на увид јавности у библиотеци Факултета.