FAQS23

Најчешћа питања бруцоша

 1. “Да ли су ванредни студенти обавезни присуствовати настави и полагати колоквијуме?”
  Ванредни студенти нису обавезни похађати наставу и полагати колоквијуме.
 2. “Када почиње настава?”
  Настава почиње у првој седмици октобра 2023. године. Вјежбе и настава за изборне предмете изводиће се од 9. октобра.
 3.  “Да ли студенти могу остварити смјештај у вашем интернату?”
  Факултет не посједује интернат. Конкурс за смјештај студената објављује Студентски центар Никола Тесла.
 4. “Колико редован студент може изостати са предавања?”
  У току семестра редовни студент може неоправдано одсуствовати највише 20% од укупног фонда часова за сваки облик наставе по једном предмету, изузев: – лабораторијских вјежби. Максимално оправдано изостајање редовног студента са наставе може износити до 40% од укупног фонда часова за сваки облик наставе (изузев лабораторијских вјежби које треба да се надокнаде). Редовни студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% од укупног фонда сати у току семестра и не добије потпис одговорног наставника/сарадника, не може приступити завршној провјери знања. 
 5. “Да ли могу добити потврду о студирању?”
  Да, сваки радни дан од 9.00-14.00 часова  у студентској служби Факултета.
 6. “Шта је е-студент налог?”
  Е-студент налог је електронски дневник студента путем којег студент пријављује испите.
 7. “Како комуницирам са особљем Факултета?”
  Путем џимејл налога који је краиран за сваког студента.
 8. “Гдје могу добити е-студент и џимејл налог?”
  Сваки радни дан од 9.00-14.00 часова  у студентској служби Факултета.
 9. “Када могу преузети индекс и уговор о студирању?”
  Сваки радни дан од 9.00-14.00 часова  у студентској служби Факултета.
 10. “Када почиње настава?”
  Настава почиње у првој седмице октобра 2023. године.
 11. “Могу ли са редовног прећи на ванредан студиј?”
  Да, на почетку сваке академске године. Исто важи и за прелазак са ванредног на редован студиј.
 12. “Гдје могу набавити литературу?”
  У библиотеци Факултета. Неколико наслова можете купити у књижари Култура.