Anketa20

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2022/2023. године: од 26. децембра 2022. до 22. јануара 2023. године

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса регулише се студентско анкетирање као вредновањe квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапређења.

Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања.

У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената. Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент.

Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. 

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 26. децембра 2022. до 22. јануара 2023. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2022/2023. године на првом циклусу студија.