Anketa20

Anketiranje studenata u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine: od 26. decembra 2022. do 22. januara 2023. godine

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa reguliše se studentsko anketiranje kao vrednovanje kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unapređenja.

Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.

U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata. Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent.

Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 26. decembra 2022. do 22. januara 2023. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2022/2023. godine na prvom ciklusu studija.