Fbn Obav 80x380

Групе: СФО

1. група

2. група

3. група

Grupe se rotiraju po sledećem rasporedu, počevši od sedmice 24.10.-30.10.2022. godine:
 
1. sedmica,
utorak     11:30 – 13:00 – 1. grupa
               13:00 – 14:30 – 2. grupa
               14:30 – 16:00 – 3. grupa
četvrtak   11:30 – 13:00 – 2. grupa
                13:00 – 14:30 – 3. grupa
                14:30 – 16:00 – 1. grupa
2. sedmica,
 utorak    11:30 – 13:00 – 3. grupa
                13:00 – 14:30 – 1. grupa
                14:30 – 16:00 – 2. grupa
četvrtak    11:30 – 13:00 – 1. grupa
                 13:00 – 14:30 – 2. grupa
                 14:30 – 16:00 – 3. grupa
3. sedmica,
utorak     11:30 – 13:00 – 2. grupa
               13:00 – 14:30 – 3. grupa
               14:30 – 16:00 – 1. grupa
četvrtak   11:30 – 13:00 – 3. grupa
                13:00 – 14:30 – 1. grupa
                14:30 – 16:00 – 2. grupa
4. sedmice ponavlja se 1. sedmica, i tako se grupe rotiraju do kraja semestra.
Sutra, 25.10.2022. godine dolazite na nastavu u Hangar u sportskoj opremi (čiste patike, šorc, majica).
 
Sa poštovanjem,
Lazar Vulin