Групе за наставу: СФО 2

Poštovane kolege,

Molim Vas da svi studenti koji će u ovom zimskom semestru slušati nastavu iz predmeta SFO2, sutra, 11.10.2022. godine, dođu u prvom terminu od 11:30 časova u kabinet 27 na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
Sa poštovanjem,
Lazar Vulin