Prg2022

Проширење коначне ранг листе: Упис од 5. до 9. септембра 2022. године

Проширење уписне квоте врши се  20 самофинансирајућих студената, на основу коначне ранг листе за први уписни рок (линк).

Право на упис остварују кандидати од 124. закључно са 143. мјестом на ранг листи.

Упис кандидата са коначне ранг листе трајаће од 5. до 9. септембра 2022. године, сваки радни дан од 9.00 до 14.00 часова у студентској служби Факултета.

Потребно је доставити:

1. Двије фотографије, 5×6 cm.
2. Уплатнице.

  • Студенти плаћају школарину 750 КМ (или 1500 КМ за цијелу годину), трошкове семестра 42 КМ (или 84 КМ за цијелу годину) и 20 КМ за трошкове уписног материјала – ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ.

3. Попунити уписни материјал у студентској служби.

Кандидат који у наведеном року не изврши упис, губи право на упис, а његово мјесто заузеће кандидат који је рангиран испод  143.  мјеста на коначној ранг листи.