Nib

Упис и овјера семестра од 21. до 25. фебруара 2022.

Упис љетног и овјера зимског семестра  за студенте првог и другог циклуса студија, почиње 21.02.2022. године, а завршава 25.02.2022. године.

Упис семестра обављаће се у студентској служби Факултета од 9.00 до 14.00 часова.

Студент приликом уписа предаје:

  1. Попуњен уписни материјал који се може преузети у ст. служби или на линку: Уписни материјал. Апсолвенти попуњавају само Пријавни семестрални лист.
  2. Индекс.
  3. Уплатнице (студенти који су измирили трошкове школарине и семестра не предају уплатнице).
    Инструкције за уплату: Инструкција СЕМЕСТАР – I циклусИнструкција ШКОЛАРИНА – I циклусИнструкција СЕМЕСТАР – мастерИнструкција ШКОЛАРИНА – мастер.

Изборни предмети ће се бирати приликом уписа.

*Студенти који обнављају неку годину студија, могу у обнови слушати предмете из љетног семестра у висини ECTS бодова из љетног семестра претходне године студија који су остварили приликом обнове године у октобру 2021. Студенти пишу изјаву за предмете које желе да слушају. Нпр. ако је студент у тренутку обнове године у октобру 2020. остварио 14 ECTS бодова из 2. семестра, он може слушати 14 ECTS бодова из 4. семестра.