Master062013

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада кандидата Милана Вуковића

Јавна одбрана мастер рада под називом ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА НА ПОДРУЧЈУ ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ кандидата Милана Вуковића, одржаће се 21.12.2021.године у 12.00 часова на Факултету безбједносних наука, кабинет криминалистике.

Мастер рад налази се на увиду јавности у библиотеци Факултета.