Обавјештење

Настава – проф. др Горан Бошковић

Предавања код проф. др Горана Бошковића из предмета Криминалистичка тактика и Криминалистичка стратегија и превенција, која су планирана за 8.11. и 9.11. , одгађају се. Настава
ће бити одржана 15.11. и 16.11. у просторијама факултета.