Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума вјежби – Криминалистичка тактика – 3. група

Вјежбе док асс. мр Предраг Поповић које су заказане за 2.11.2021. са групом 3, одгађају се.  Студенти 3 групе имаће вјежбе 3.11.2021. Студенти 3 групе од редног броја 78. до 89. биће у групи 1. Од редног броја 90. до 103. биће у групи 2. Од редног броја 104. до 116. биће у групи 4.