Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – доц. др Милијана Буха

Испити ће се одржати:

  • Кривично право: 16.09.2021. у 9.00 сати.
  • Међународно кривично право: 16.09.2021. у 11.00 сати.
  • Прекршајно право: 16.09.2021. у 11.00 сати.