Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – проф. др Зоран Ђурђевић и проф. др Горан Бошковић

Испити код проф. др Горана Бошковића и проф. др Зорана Ђурђевића, у јунско-јулском испитном року (други термин), биће одржани 30. 06. 2021. године, са
почетком у 08.30 часова, у Кабинету криминалистике, умјесто 29. 06. 2021. године.