Admin Ajax (1) (1)

Полицијска обука – распоред (17. до 26. мај)

Полицијска обука – распоред (17. до 26. мај).

НПП је предвиђено „ Полазник који са успјехом заврши полицијску обуку добија Потврду о завршеној Полицијској обуци за студент ФБН Универзитета у Бањој Луци, за обављање полицијских послова у чину „млађи полицајац“, на основу које може приступити полагању стручног испита пред Комисијом за полагање стручног испита за рад у МУП РС“.