Slika

Програм стипендирања Глобална Кореја

Програм стипендирања Глобална Кореја пружа прилику страним студентима за студирање на установама високог образовања у Јужној Кореји и стицање дипломског или постдипломског академског звања. У оквиру програма, додјељује се једна (1) стипендија држављанима Босне и Херцеговине.

Програм се састоји од мастер студија (година дана изучавања корејског језика + 2 године мастер студија), односно докторских студија (година дана изучавања корејског језика + 3 године докторских студија), а стипендија покрива школарину, путне трошкове, мјесечну новчану надокнаду, здравствено осигурање и слично.

Пријаве на конкурс се подносе Амбасади Кореје у Загребу, а крајњи рок за подношење пријава је 19. март 2021. године.

Више података о самом програму је доступно на адреси http://overseas.mofa.go.kr/hr-hr/brd/m_9050/view.do?seq=761598