Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – доц. др Предраг Ћеранић

Испити код доц. др Предрага Ћеранића (Општи и безбједносни менаџмент, Систем безбједности и заштите, Обавјештајно безбједносна дјелатност и службе), биће одржани 12. 02. 2021. године у 10.00 часова – Амфитеатар, умјесто 10. 02. 2021. године.