Ksb20 21 (1)

Конкурс – Прелазак са суфинансирања на финансирање из буџета Српске
Предаја захтјева до 6. новембра 2020.

Конкурс за прелазак са суфинансирања на финансирање из буџета је отворен до 6. новембра 2020. године

Студенти који конкуришу, треба претходно да упишу академску 2020/21. годину, тј. да попуне уписни материјал и изврше уплату само трошкова семестра (42 КМ). Инструкција.

Захтјев за промјену статуса подноси се најкасније до 6.11.2020. године у ст. служби Факултета.

Образац за пријаву на конкурс можете преузети у ст. служби.

Право да конкурише за промјену статуса има редован студент, према следећим условима:

  1. да није обнављао више од једне године током студија и
  2. да је, закључно са октобарским испитним роком текуће академске године, положио све испите предвиђене наставним планом.

Ранг листа кандидата који испуњавају услове формира се према сљедећим критеријумима:

  1. бодовање по основу успјеха оствареног у току студија (остварена просјечна оцјена током студија X 10,00)
  2. бодовање по основу времена испуњења предвиђених услова:
  • услов за упис у наредну годину студија стечен у јунско-јулском испитном року – 20 бодова.
  • услов за упис у наредну годину студија стечен у септембарском испитном року – 10 бодова.

Број слободних мјеста “на буџету” условљен је бројем студената који се финансирају из буџета, а нису дали услов за упис више године студија.

Ранг листа кандидата биће објављена најкасније до 10.11.2020. године.