Стручно оспособљавање за 34 студента генерације у Српској

Влада Републике Српске усвојила је на 83. сједници Информацију о стручном оспособљавању најбољих студената Републике Српске, којом је предвиђено стручно оспособљавање 34 студента генерације,

Влада Репубулике Српске ће и ове године омогућити стручно оспособљавање у републичким органима управе за студенте генерације са два јавна универзитета у Републици Српској.