Обавјештење о јавној одбрани мастер рада кандидата Гордана Милошевића