Images

Отворен јавни позив за достављање пројектних приједлога „Дијалог за будућност“.

Отворен је јавни позив за достављање пројектних приједлога „Дијалог за будућност“.

Крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 09.02.2020. године.

Заједничким регионалним програмом „Дијалог за будућност” (Dialogue for the Future – DFF) жели се ојачати повјерење између различитих друштвених група и народа у и између Републике Србије, БиХ и Црне Горе, а путем структурисаних прилика за дијалог, кроз дјеловање и препоруке за побољшања јавних политика.

Регионални програм укључује:

 • подршку дијалогу и дјеловању према заједнички идентификованим приоритетима;
 • јачање адолесцената и младих за конструктивни ангажман и лидерство;
 • подстицање међукултуралног дијалога;
 • јачање објективног медијског извјештавања и позитивног извјештавања;
 • јачање дјевојака и жена за већи друштвени ангажман.

Трајање пројекта може бити од 4 до 7 мјесеци од датума потписивања уговора. Предвиђени рок за имплементацију пројекта је од 01. априла до 01. новембра 2020. године.

Учешће у овом позиву могу да узму:

 • јавне установе: основне и средње школе, факултети, културне установе, истраживачки институти, туристичке и развојне организације,
 • јединице локалне самоуправе (општине/градови) и
 •  организације цивилног друштва (OCD).

Буџет овог позива подијељен је у три финансијска прага и то:

 • Финансијски праг 1 – од 30 000 – 40 000 америчких долара уз 15% суфинансирања од укупног износа гранта (новцем или нематеријалним доприносом (in-kind) или комбинацијом новца и нематеријалног доприноса).
 •  Финансијски праг 2 – од 20 000 – 30 000 америчких долара, уз 10% суфинансирања од укупног износа (гранта новцем или нематеријалним доприносом (in-kind) или комбинацијом новца и нематеријалног доприноса) и
 • Финансијски праг 3 – од 10 000 – 20 000 америчких долара, гдје суфинансирање није неопходно.

У прилогу достављамо Документ – Позив за подношење пројектних приједлога, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=62265.

Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о подношењу приједлога у оквиру овог позива.