Прелиминарна ранг листа резултата студентских избора

Централна изборна комисија на сједници одржаној дана 17.12.2019. године разматрала је резултате студентских избора одржаних дана 17.12.2019. године и утврдила је прелиминарну ранг листу на основу достављених записника са гласања од стране изборних комисија са организационих јединица те дана 17.12.2019. године утврдила прелиминарну ранг листу.

Прелиминарна ранг листа резултата студентских избора за Факултет безбједносних наука.