Preliminarna rang lista rezultata studentskih izbora

Centralna izborna komisija na sjednici održanoj dana 17.12.2019. godine razmatrala je rezultate studentskih izbora održanih dana 17.12.2019. godine i utvrdila je preliminarnu rang listu na osnovu dostavljenih zapisnika sa glasanja od strane izbornih komisija sa organizacionih jedinica te dana 17.12.2019. godine utvrdila preliminarnu rang listu.

Preliminarna rang lista rezultata studentskih izbora