Premijerno prikazan studentski film o ruskoj emigraciji

Studentski film „Ruska emigracija u Kraljevini Jugoslaviji početkom XX vijeka“, s posebnim osvrtom na rusku kadetsku školu u Bileći, premjerno je prikazan 11. decembra 2019. godine u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Autor filma je student prostornog planiranja Dejan Puhalo, a film je nastao kao rezultat istraživanja istorijske dokumentacione građe i terenskih istraživanja u Bileći u okviru nastavnog zadatka na Studijskom programu prostorno planiranje.

Autor filma, student Dejan Puhalo, upoznao je prisutne s nastankom filma i mogućnostima savremene valorizacije materijalne i kulturne baštine Rusa u funkciji razvoja kulturnog turizma.

„Ruska emigracija u Jugoslaviji slabo je istraživana, a veliki doprinos koji su dali razvoju nauke i kulture je zanemaren“, istakla je predmetni nastavnik i mentor prof. dr Mira Mandić u predavanju o istorijsko-geografskom kontekstu srpsko-ruskih odnosa i nevalorizovanoj kulturnoj baštini ruskih i srpskih emigranata, koje je održano prije projekcije filma.

Treba naglasiti i to da Geografsko društvo Republike Srpske i Asocijacija ruskih društvenih geografa više godina uspješno sarađuju, te je film o ruskoj emigraciji istovremeno i simboličan poklon kolegama iz Rusije.

Projekciji filma i predavanju prisustvovali su profesori i studenti PMF-a, grupa studenta ruskog jezika Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, predstavnici Ruskog kulturnog centra i OSCE-a u Banjoj Luci, predastavnici kulturnih institucija, ali i učenici i profesori banjalučke Gimnazije i Građevinske škole.